T: +31 (0) 30 767 2609     M: info@byce.nl
  • nl
  • en

Privacy verklaring

Als u besluit uw gegevens naar Byce te zenden, geeft u Byce daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vervullen van een vacature of het vinden van een passende interim opdracht voor u.

Byce gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een opdrachtgever met het doel een vacature in te vullen of een passende interim opdracht voor u te vinden. Byce onderschrijft en volgt de gedragscodes en de voorwaarden zoals opgesteld door de RIM, de Raad voor Interim Management en Summum.nu, de overkoepelende organisatie voor Werving, Search en Selectiebureaus.

Back to Top