Talentmanagement tijdens crisis ?

Hoe om te gaan met talentmanagement in tijden van crisis ? Een vraag die vele HR directeuren bezig houdt. Daarom heeft Byce een workshop / bijeenkomst georganiseerd voor HR managers en directeuren.  De heren Lanser (ASML),  Rietveld, (Prorail) , Puts (Siemens) en mevrouw Meulebrouck (ING) hielden een inleiding voor de… read more →