T: +31 (0) 6 5264 9393     M: info@byce.nl
  • nl
  • en

Disclaimer en copyright

Disclaimer
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Byce niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Algemene voorwaarden Byce
Byce voert haar opdrachten voor opdrachtgevers uit onder de algemene voorwaarden van Byce. Deze maken deel uit van de opdrachtovereenkomst. De voorwaarden zijn hier in te zien.

Copyright
De inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, etc. is eigendom van Byce of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Byce.

Back to Top