T: +31 (0) 6 5264 9393     M: info@byce.nl
  • nl
  • en

Interim Management

Interim Management is een instrument voor organisatie-ontwikkeling: de interimmanager zal bij vertrek de organisatie versterkt achterlaten. Tevens worden interimmanagers ingezet bij de overbrugging van tijdelijk open posities zonder specifieke directe veranderingsdoelstelling.

 

Senior Management

Byce werkt met geselecteerde professionele interim managers op het niveau algemeen-, functioneel- en programma-/project management.

De diversiteit aan ervaring, opgedane mensenkennis en vakbeheersing stelt hen in staat organisaties en problemen vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Zij plegen interventies die de eigen organisatie niet meer ziet of waarbij de organisatie niet meer in een positie is dit te doen. Veranderingstrajecten kunnen daardoor in gang worden gezet dan wel vlotgetrokken.

Onze interim managers werken planmatig, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en hebben meer dan gemiddeld oog voor borging van behaalde resultaten.

Ons vak

Het selecteren van de juiste interim manager is de specialiteit van ons bureau. Samen met de opdrachtgever bespreken we vooraf de probleemstelling, ambities, haalbaarheid en profiel van de kandidaat, waarna de selectie samen met de opdrachtgever wordt uitgevoerd. Eenmaal aan de slag ondersteunt het bureau de opdrachtgever en interim manager waar nodig om de gewenste resultaten te kunnen behalen.

Aanmelden

  • academisch werk- en denkniveau
  • tenminste 5 jaar ervaring op senior managementniveau
  • gedegen kennis en ervaring tav vakgebied interim management / verandermanagement
  • visie op organisatie ontwikkeling en veranderingsprocessen
  • goede sociale en communicatieve vaardigheden
  • een resultaat- en mensgerichte instelling
  • bereidheid te werken volgens de gedragscode van het IM-register

Aanmelden kan via het formulier op deze pagina. Stuur svp een CV en toelichting mee!

Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Byce onderschrijft en volgt de gedragscode en de voorwaarden zoals opgesteld door de RIM.

Back to Top